درخواست نمایندگی فـــروش

خواهشمندیم اطلاعات زیر را جهت درخواست همکاری با شرکت پارس سامتل تکمیل فرمایید.

اطلاعات شخصی

*
*
*
*
*

اطلاعات تجاری

*
*
*
*
*
*
*
*
*

اطلاعات فروش

*
*
*
*

راهنمای فرم

  • لطفا مشخصات خود را برای تماس های بعدی بدرستی وارد نمائید
  • تكمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال نمایندگی شما برای شركت ایجاد نمی نماید
  • لطفا قبل از ارسال فرم صفحه سوالات متداول را مطالعه فرمائید
  • در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکلی با شماره 24538000 تماس حاصل نمائید
21 خرداد 1397 مدیر 4721
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022