در صورت تغییر سیم‌ کارتی که روی گوشی‌ هوشمند رجیسترشده قرار گرفته است، باید از طریق انتقال مالکیت، شرایط مربوط به کار کردن صحیح گوشی را با وارد کردن سیم‌کارت جدید فراهم کرد. برای استفاده از قابلیت انتقال مالکیت باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
•        در ابتدا کد دستوری #۷۷۷۷* را وارد کنید.
•        در منوی نمایش داده‌شده گزینه‌ی مربوط به انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
•        در این مرحله شماره‌ی تلفن سیم‌کارتی را که هم‌اکنون در گوشی قرار دارد، وارد کنید.
•        در این مرحله باید رمز سیستم همتا برای سیم‌کارت قبلی را وارد کنید.
•        در مرحله‌ی پنجم باید شناسه‌ی IMEI گوشی را وارد و ارسال کنید.
•        در این مرحله باید شماره‌ی سیم‌کارتی را که قرار است در گوشی مورد استفاده قرار گیرد، وارد کنید.
•        اطلاعات واردشده را تأیید کنید.
•        در مرحله‌ی پایان، پیامی در رابطه با موفقیت‌آمیز بودن فرایند انتقال مالکیت دریافت می‌کنید.

07 بهمن 1396 مدیر 2342
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020